Отдаване под наем

Отдаването под наем на недвижим имот е важен процес, затова познаването на материята в дълбочина, помага да бъдат избегнати критични ситуации.

Какво може да очаквате от нас в процеса на Отдаване под наем на Вашия имот?

  • Първоначална консултация относно бъдещото отдаване под наем на Вашия имот
  • Първоначален оглед на предлагания имот и удостоверяване на собствеността
  • Проучване на пазарни аналози и препоръка за офертна цена
  • Разясняване на процеса по отдаване 
  • Маркетинг и реклама на Вашия имот
  • Търсене на потенциален наемател
  • Поемане на запитвания от потенциални наематели
  • Координация и осъществяване на огледи на Вашия имот (съществува възможност за предоставяне на достъп до имота и ние да поемем изцяло провеждането на огледи)
  • Водене на преговори и договаряне на условия по договора
  • Изготвяне договор за наем, който защитава интересите на наемодателя