Продажба

Продажбата на недвижим имот е важен процес, затова познаването в дълбочина на материята  помага да бъдат избегнати критични ситуации.

Какво може да очаквате от нас в процеса по Продажба на Вашия имот?

 • Първоначална консултация относно продажбата на Вашия имот
 • Преглед на пазара, анализ на цените в съответния район препоръка за офертна цена
 • Първоначален оглед на предлагания имот
 • Разясняване на процеса по продажба и уточняване на работата, която предстои
 • Първична проверка на предоставената документация и съвет относно необходимостта от набавяне на липсващи документи
 • Маркетинг и реклама на Вашия имот
 • Търсене на потенциален купувач в база данни на БГ Хоум Партнър и предлагане на Вашия имот на клиенти, заявили подобно търсене
 • Посрещане на запитвания от потенциални купувачи
 • Организация и осъществяване на огледи на Вашия имот (*съществува възможност за предоставяне на достъп до имота и ние поемаме изцяло процеса на провеждане на огледи)
 • Преговори с купувачи, заявили сериозен интерес, организиране на депозити за Вашия имот
 • Договаряне на условия по сделката
 • Изготвяне на предварителен договор
 • Подготвяне на документация, с помощта на юристите на БГ Хоум Партнър, за нотариално изповядване на сделката