Ремонтни и Довършителни дейности

Ремонтът на един недвижим имот е труден и сложен процес, свързан с много рискове и разходи, затова подготовката и избора на изпълнител са много важни, за да бъдат избегнати критични ситуации.

Какво може да очаквате от нас в процеса на Ремонтиране на имот?

Реализацията на един проект включва:

  • Оглед на имота и запознаване с изискванията на клиента
  • Избор на изпълнител на ремонтните дейности
  • Изготвяне на количествено-стойностна сметка и списък с материалите
  • Подписване на договор за изпълнение